Cộng đồng đầu tư tài chính

MÔ HÌNH MÂY ĐEN CHE PHỦ Mô Hình Mây Đen Che Phủ là một mô hình nến đảo chiều xu hướng giảm, tương tự như các mẫu Mô Hình Nhận Chìm Suy Giảm. Có hai thành phần của một Mô Hình Mây Đen Che Phủ: Nến Tăng (Ngày 1) Nến Giảm (Ngày 2) Mô Hình Mây Đen Che […]

NHẬN CHÌM TĂNG TRƯỞNG Mô Hình Nhận Chìm Tăng Trưởng là một mẫu hình đảo chiều tăng giá, thường xảy ra ở cùng của một xu hướng giảm. Mô hình bao gồm hai Nến: Nến Giảm nhỏ hơn (Ngày 1) Nến Tăng lớn hơn (Ngày 2) Thân của nên giảm giá Ngày 1 được chứa trong thân nến […]

MÔ HÌNH NHẬN CHÌM SUY GIẢM Mô Hình Nhận Chìm Suy Giảm là một mẫu hình đảo chiều giảm giá, thường xảy ra ở phía trên của xu hướng tăng. Mô hình bao gồm hai Nến: Nến Tăng nhỏ hơn (Ngày 1) Nến Giảm lớn hơn (Ngày 2) Thân nến của nên tăng giá Ngày 1 được chứa […]

CANDLESTICK KHÁI NIỆM CƠ BẢN – MÔ HÌNH NẾN Biểu đồ Nến là một cách hiệu quả để hình dung biến động giá. Có hai dạng nến cơ bản: Bullish Candle – Nến Tăng: Khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa (thường là màu xanh lá cây hoặc màu trắng) Bearish Candle – Nến Giảm: Khi […]