Cộng đồng đầu tư tài chính

ĐỈNH NHÍP VÀ ĐÁY NHÍP Mẫu Tweezer Top là 1 mẫu nến đảo chiều giảm giá thường thấy ở đỉnh của một xu hướng tăng giá, và mẫu Tweezer Bottom là 1 mẫu nến đảo chiều tăng giá thường thấy ở đáy của 1 xu hướng giảm giá Mẫu Tweezer Top bao gồm 2 nến: […]

SAO ĐỔI NGÔI Mẫu nến Shooting Star có ý nghĩa là mẫu nến đảo chiều giảm giá, chủ yếu xảy ra ở đỉnh của xu hướng tăng giá.. · Mẫu Shooting Star được tạo ra khi giá mở cửa, giá thấp nhất, giá đóng cửa có mức gần giống nhau. Ngoài ra nó còn có […]

MÔ HÌNH NẾN XUYÊN Mẫu Piercing là một mẫu nến đảo chiều làm tăng giá. Mẫu gồm 2 nến cơ bản: Nến giảm (ngày thứ 1) Nến tăng (ngày thứ 2) + Mẫu Piercing xảy ra khi nến tăng của ngày thứ 2 có mức giá đóng cửa nằm trên mức 1 nửa (50%) thân nến giảm […]

SAO MAI Mẫu Morning Star là một mẫu đảo chiều giảm giá, nó thường xảy ra ở đáy của xu hướng giảm giá. Mẫu Morning Star gồm 3 nến: Nến lớn: là nến giảm (ngày thứ 1) Nến nhỏ: là nến giảm hoặc nến tăng (ngày thứ 2) Nến lớn: là nến tăng (ngày thứ 3) – Phần đầu tiên của mẫu đảo […]

MÔ HÌNH NGƯỜI TREO CỔ Tương tự như cấu tạo của mẫu Hanging Man thì chúng ta cũng có thể đoán trước được thị trường theo ý nghĩa từ cái tên của mẫu là: “Người treo cổ”; đây là 1 tín hiệu đảo chiều. Mẫu Hanging Man xảy ra chủ yếu ở đỉnh của một […]

NẾN BÚA Mẫu đồ thị nến Hammer (cây búa) là 1 mẫu nến đảo chiều khá quan trọng, nó chủ yếu thường xảy ra ở đáy của 1 xu hướng giảm giá. – Mẫu Hammer được hình thành khi giá mở cửa, giá cao nhất và giá đóng cửa ở những vùng giá gần giống […]

BIA MỘ DOJI Gravestone Doji là 1 mẫu nến đảo chiều quan trọng, nó chủ yếu xảy ra ở đỉnh của xu hướng tăng giá. Gravestone Doji được tạo ta khi giá mở cửa, giá thấp nhất và giá đóng cửa đều xấp xỉ hay chênh lệnh không đáng kể. Phần quan trọng trong mẫu […]

SAO HÔM Mẫu nến Evening Star là một mẫu nến đảo chiều giảm giá, nó thường xảy ra tại đỉnh của một xu hướng tăng giá. Mẫu Evening Star gồm có 3 nến: Nến Thân Lớn: Nến Tăng (Ngày 1) Nến Thân Nhỏ: Nến Giảm hoặc Nến Tăng (Ngày 2) Nến Thân Lớn Nến Giảm  (Ngày 3) – Phần đầu tiên của mẫu […]

DOJI CHUỒN CHUỒN Doji Dragonfly là mẫu đảo chiều tăng giá rất quan trọng trong kỹ thuật sử dụng đồ thị nến, nó thường xảy ra tại đáy của một xu hướng giảm giá. – Mẫu Doji Dragonfly được tạo ra khi giá mở cửa, cao nhất và giá đóng cửa đều có cùng một […]